Stiri chirurgie

Inapoi in lista de stiri | Home

1000 lei taxa pentru inscrierea la concursul de manager de spital bucurestean

2011-01-12 11:48:13

Spitalele care apartin Primariei si-au scos posturile de manageri la mezat. inscrierea candidatilor se face la sediul spitalului public care organizeaza concursul, incepand din prima zi dupa publicarea anuntului si timp de 25 de zile. Perioada de inscriere a candidatilor se incheie in a-25-a zi de la data inceperii inscrierilor, ora 14.00. Cei care vor sa devina manageri trebuie sa-si intocmeasca pentru inscriere un dosar cu urmatoarele documente: • cererea de inscriere;

 • copia actului de identitate;

 • copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;

 • copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, prevazute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii,sau a documentului de atestare ca doctorand, dupa caz.

 • documente care sa ateste calitatea de cadru didactic universitar sau copie legalizata a certificatului de medic primar, in cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor publice clinice, in care se desfasoara si activitate de invatamant si cercetare stiintifica medicala.

 • curriculum vitae;

 • copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;

 • adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de catre serviciul R.U.N.O.S. cu numele in clar si conform cu originalul/notarizate;

 • cazierul judiciar;

 • certificate medicale tip A5 eliberate de unitati acreditate de Ministerul Sanatatii, din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic, pentru postul de manager;

 • declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;

 • copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;

 • chitanta de plata a taxei de participare la concurs achitata la casieria spitalului care organizeaza concursul.


Taxa de participare nu este deloc mica, doritorii fotoliului de manager trebuind sa achite 1000 de lei in contul din Trezorerie al spitalului sau la casieria acestuia. Contul a fost publicat odata cu anuntul de concurs de catre Consiliul de Administratie al Spitalului care organizeaza concursul. Candidatii pentru functia de manager pot gasi modelul de cerere de inscriere la concurs, precum si Regulamentul aici.Testul grila eliminatoriu


Comisia centrala de examinare va elabora intrebarile pentru testul-grila de verificare a cunostintelor cu cel mult 12 ore inaintea sustinerii probei. Testul-grila are caracter eliminatoriu si se desfasoara pe durata a trei ore. El contine 75 de intrebari, din care 50 din domeniul legislatiei specifice activitatii spitalului public si din domeniul managementului sanitar; iar 25 din domeniuladministratiei publice locale.


Proba orala este formata din doua etapa. Prima consta in sustinerea unui proiect de management pe

un studiu de caz ipotetic, iar a doua intr-un interviu de evaluare a aptitudinilor manageriale si a personalitatii candidatului.


"Etapa I a probei orale reprezinta un studiu de caz, pus la dispozitia candidatilor cu trei zile inainte de sustinerea probei orale, si consta in ''radiografia'' starii de fapt a unui spital public ipotetic de dimensiunile si cu problematica relevanta pentru tipul de spital aflat in administrarea PMB, si in concordanta cu cerintele sistemului medical din Bucuresti", se arata in Regulamentul elaborat de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.


Candidatii vor primi informatiile necesare pentru a putea intocmi un proiect de management in care sa poata pune diagnoza ''starii de fapt'' a spitalului, si un plan de masuri de imbunatatire a performantelor serviciului medical.


Datele pe care le vor primi candidatii vor fi din urmatoarele categorii de informatii: • descrierea generala a spitalului (structura, organizare, amplasare, personal etc.)

 • informatii contabile (balanta, bilant, buget, inventar, patrimoniu etc.)

 • informatii privind principalii indicatori.


Cea de a doua etapa a probei orale consta intr-un interviu de evaluare a aptitudinilor manageriale si a personalitatii candidatului. Membrii comisiei centrale de examinare vor testa aptitudinile de comunicare ale candidatului, cele manageriale si de lidership, precum si motivatia psihologica si capacitatea acestuia de autocontrol.


 


Spitalele bucurestene sub tutela Primariei


In administrarea Primariei Capitalei se afla urmatoarele unitati sanitare publice: Spitalul Clinic "Sfanta Maria", Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia, Spitalul Universitar de Stomatologie "Dan Theodorescu", Spitalul Clinic de Nefrologie "Carol Davila", Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic "I. Cantacuzino", Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor, Centrul de Boli Rematismale "Ion Stoia", Spitalul de Pneumoftiziologie "Sfantul Stefan", Spitalul Clinic Caritas, Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa", Spitalul Clinic de Copii "Victor Gomoiu", Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes", Spitalul Clinic Coltea, Spitalul de Bolnavi Cronici si Geriatrie "Sfantul Luca", Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice "Scarlat Longhin", Spitalul Clinic "Th. Burghele", Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Panait Sarbu", Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Alexandru Obregia", Spitalul "Sfantul Stelian" si Spitalul de psihiatrie Titan "dr. Constantin Gorgos". Calendarul desfasurarii concursului de manager il puteti consulta tot in Regulament sau direct de pe siteul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.


In timp ce candidatii bucuresteni sunt de abia la stadiu de intocmit dosare si inscriere,  in spitalele din tara, concursurile se afla in plina desfasurare. La Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi pe 15 ianuarie va avea loc proba scrisa.


Cine nu poate candida


Nu pot candida la concursul de ocupare a functiei de manager membrii consiliului de administratie al unitatii sanitare publice pentru care se organizeaza concursul.


In cazul in care nici un candidat nu obtine, pentru postul de manager al spitalului public pentru care a concurat, media 8, concursul pentru acel post se organizeaza din nou, in maxim 10 zile, cu o noua publicare de anunt. Media minima de promovare a probei scrise (test-grila) este 7, proba eliminatorie, dar media finala pentru promovare este de minim 8. Cu o situatie de acest gen s-a confruntat Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", unde niciun candidat la examenul din luna noiembrie 2010 nu a obtinut punctajul necesar. Prin urmare, Consiliul de Administratie al organizeaza luna aceasta un nou concurs pentru ocuparea functiei de manager.


 

Sursa: Paginamedicala